Početna » Prodavnica » Led Napajanja I kontrole

Kontrole (6)

Napajanje 12V (22)

Napajanje 24V (20)

LED napajanja su osnovna komponenta kod upotrebe LED traka, jer su one gotovo ne upotrebljive bez njih. Uloga napajanja (trafoa) je pretvaranje struje tj napona sa višeg na niži ili obratno. U našoj ponudi imamo napajanja od 12v i od 24v.
Takođe imamo i napajanja za spoljnu montažu u IP65 i IP68 zaštite kao i za unutrašnju montažu IP20.

Kontrole za LED trake služe kao što im sam naziv kaže za upravljanje LED rasvetom. Nezavisno od snage tj napona u napajanjima kontrole regulišu intenzitet svetla zavisno od želje korisnika. Pomoću kontrola mogu se podešavati i boja svetla kod rgb traka.